Работа в области knowledge management в Богдановиче